کاهش استرس

بهترین روش‌ها برای کاهش استرس

/
به نظر می‌رسد که امروز، استرس در زندگی شخصی و استرس شغلی از جمله شتاب‌…
سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
استراتژی منابع انسانی
ارزیابی عملکرد شغلی در سازمان ها

ارزیابی عملکرد شغلی

/
برای فهم دقیق و شفاف موضوع ابتدا باید مشخص کنیم ارزیابی عملکرد شغلی…
تعارض سازمانی و فنون مدیریت آن - organizational conflict
برنامه ریزی زمانی صحیح و اولویت بندی فعالیت ها

برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی فعالیت‌ها با ماتریس آیزنهاور

/
بسیاری از ما دغدغه‌ی کمبود وقت و نرسیدن به کارها را داریم. درصورتی که شا…
شناسایی نقاط امن در سخنرانی

سخنرانی حرفه‌ای و اثربخش با شناسایی نقاط امن

/
انبوهی از توصیه‌ها و نکات برای موفقیت در هنگامی سخنرانی وجود دارد. کت…