مقدمه

هرچقدر هم که زبان شما قوی باشد، فهمیدن اینکه چگونه یک ایمیل انگلیسی را شروع کنید، آن را ادامه دهید و به پایان برسانید (به خصوص زمانی که در حال نوشتن برای شخصی هستید که زیاد او را نمی‌شناسید) می تواند یک چالش واقعی باشد. در این پست ضمن معرفی ویژگی‌های ایمیل‌های رسمی و غیررسمی و ذکر تفاوت‌های آن‌ها، لیستی از انواع عبارات پرکاربرد انگلیسی (رسمی و غیررسمی) را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم که شما را از مراجعه به هرگونه منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

ایمیل رسمی چیست؟

معمولا ایمیل‌های رسمی را به افرادی که آن‌ها را نمی‌شناسیم و یا دارای اعتبار خاصی هستند ارسال می‌کنیم. به عنوان مثال استاد دانشگاه، یک دفتر رسمی و یا شرکتی که با آن‌ همکاری تجاری داریم جزو این دسته هستند.

ایمیل رسمی چه تفاوتی با ایمیل غیررسمی دارد؟

همان‌گونه که گفته شد ایمیل‌های رسمی و اداری، دارای تفاوت‌هایی با ایمیل‌های غیررسمی و دوستانه هستند که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

 • لحن ایمیل: از آنجایی که ایمیل‌های غیر رسمی را برای افرادی مثل دوستان و خانواده ارسال می‌کنیم، توجه به لحن و انتخاب کلمات محترمانه و رسمی در آن لزومی ندارد ولی این مورد باید در ایمیل‌های رسمی رعایت شود.
 • زبان ایمیل: زبانی که در ایمیل‌های رسمی استفاده می‌شود با نوع غیر رسمی آن تفاوت‌هایی دارد. در ایمیل‌های رسمی باید از به‌کار بردن مخفف‌ها، عبارات عامیانه، شکلک و ایموجی و سایر اصطلاحات غیررسمی خودداری شود.
 • ساختار ایمیل: در واقع بخشی از آنچه که یک ایمیل رسمی را از غیررسمی متمایز می‌کند، ساختار آن است. یک ایمیل رسمی، ساختاری کاملا تعریف‌شده دارد که شامل بخش
  1. بخش آغازین(opening) ایمیل
  2. بدنه‌ی(body) ایمیل
  3. بخش پایانی(closing) ایمیل

دراینجا مثالی از زبان یک ایمیل رسمی قابل مشاهده است:

The meeting is scheduled for December 5th at 9:30 a.m. All students must attend. Your project updates are needed.

همین محتوا با زبان غیر رسمی به صورت زیر در می‌آید:

Required meeting—Dec 5, 9:30 a.m. Updates needed. See ya there.  :)

معرفی جملات پرکاربرد در ایمیل‌های انگلیسی

در این قسمت، نمونه‌های مختلفی از عبارت‌های مورد استفاده در ایمیل‌های انگلیسی، به دو زبان رسمی و غیررسمی آورده شده‌است. شما می‌توانید با جست‌وجو در بین آن‌ها، مناسب‌ترین گزینه را برای پیغام خود بیابید.

سلام و احوال‌پرسی

زبان رسمی(formal)

 • Dear Sir/ Madam,
 • Dear Sir or Madam,
 • To whom it may concern
 • Dear Mr/ Ms Jones,
 • Dear Dr Smith,

نکته: در ایمیل‌های رسمی نام کوچک افراد را به‌کار نبرید. همچنین اگر طرف مقابل شما خانمی است که نمی‌دانید ازدواج کرده یا خیر، بهتر است که از دو واژه‌ی Mrs و یا Miss استفاده نکنید.

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • Hi Dennis,
 • Hello Claire,
 • Dear Mum,
 • Hi Team, (if you’re writing to the whole team)
 • Good morning [Name], 
 • Good afternoon [Name], 

نکته: پس از عبارات احوال‌پرسی، به جز “To whom it may concern” لازم است که از کاما(،) استفاده شود.

شروع ایمیل

زبان رسمی(formal)

 • I recently read/heard about  . . . and would like to know . . .
 • I would be interested in (obtaining/receiving) . . .
 • I received your address from . . .      and would like to . . .
 • Thank you for taking the time to [write to us/give us some feedback etc — something the customer has done for us]

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • Thank you for your email on [date].
 • It’s [Your Name] from [Your Company]. (e.g. It’s Farshid here from Ariamedtour.)
 • Congratulations on [achievement if you know it]!
 • Hope you’re having a great [day of the week]!
 • Hope you’re feeling great!

بیان هدف ایمیل

زبان رسمی(formal)

 • I wanted to tell you that…
 • I am writing to make a reservation/ to apply for the position of…/ to confirm my booking/ to ask for further information about …
 • I am writing with regard to the sale of …/ to the complaint you made on 29th February
 • Thank you for your email of 29th February regarding the sale of… / concerning the conference in Brussels.
 • With reference to our telephone conversation on Friday, I would like to let you know that…
 • I am writing to tell you about …
 • I’m writing to tell you that…
 • This email is to confirm that… (e.g. This email is to confirm that we’ve received your payment.)
 • We’re sending you this email because…
 • In this email we wanted to [tell you about/give you…]
 • We are writing to [why you’re writing]
 • We wish to inform you of [news] (e.g. We wish to inform you of a change in our rates.)
 • I’m writing concerning/with regard to/about …

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • Just a short email + [to inform you that/ to confirm/ to request…]
 • Just a quick note to invite you to…/ to tell you that…
 • This is to invite you to join us for…
 • Thanks for your email, it was wonderful/great to hear from you.
 • I wanted to let you know that / tell you about / ask you if…
 • I’m writing just so you know …
 • I’m writing to remind you about…
 • I’m writing to let you know that…
 • This email is just to let you know that…
 • Just a quick reminder that…
 • I would like to [action]. (e.g. I would like to inform you that…)
 • This is just to let you know that…
 • Wanted to give you a friendly reminder that…
 • I am contacting you for the following reason.
 • Just a quick email to [purpose] (e.g. Just a quick email to see how you’re doing.)
 • I just wanted to let you know that…

فالوکردن/پیگیری ارتباط قبلی/پاسخ به یک ایمیل دریافتی

زبان رسمی(formal)

 • Thank you for your letter of March 15 …
 • Thank you for contacting us.
 • In reply to your request …
 • Thank you for your letter regarding …
 • With reference to our telephone conversation yesterday …
 • Further to our meeting last week …
 • I would just like to confirm the main points we discussed on Tuesday.
 • Further to your email on [date], …
 • I’m writing in reply to your email on [date] about [topic].
 • In reply to your email …
 • I saw your advertisement on [website].
 • We understand from your email that you’re interested in (product/service/feature).

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • We talked last week about…
 • We had a phone call on [Date] about…
 • It was nice to hear from you yesterday.
 • I was glad to catch up yesterday.

مطرح کردن یک خواسته/درخواست اطلاعات بیشتر

زبان رسمی(formal)

 • We would appreciate it if you would …
 • Could you please let me know if you can attend … / if you are available for a meeting on 12th December?
 • I would appreciate it if you could please send me a brochure/ if you could please reply within two days.
 • Could you possibly arrange a meeting with the Logistics Manager?
 • I would also like to know if there are any swimming pools in your area.
 • Please let me know how much the tickets cost.
 • I would be grateful if you could…
 • Could you possibly tell us/let us have…
 • In addition, I would like to receive …
 • It would be helpful if you could send us …
 • I am interested in (obtaining/receiving…)
 • I would appreciate your attention to this matter.
 • Please let me know what action you propose to take.
 • I would be grateful if you could send me further information about…
 • Shall I [verb]? (e.g. Shall I meet you at the airport?)
 • Would it be possible to…? (e.g. Would it be possible to have a quick chat on Monday?)
 • Would you mind if [+ past simple]? (e.g. Would you mind if I took the day off on Tuesday?)
 • I was hoping you could [do something].

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • I was wondering if you could come and see me sometime next week.
 • Would you mind coming early to help me clear up the place?
 • Do you think you could call Jerry for me?
 • Can you call me/ get back to me asap? (as soon as possible)
 • What would you like to do next?
 • Could you please send me … ?
 • Let’s discuss your next step.
 • Could you please [what you want the person to do]?
 • It would be great if you could…
 • Would you mind [doing something]? (e.g. Would you mind having a quick chat?)
 • I was wondering if you could…
 • Could you confirm these details?
 • Would you like me to … (e.g. Would you like me to send you a link to the article?)
 • Just wondered if (you could send me a copy/there is any news etc)

درخواست توضیح بیشتر و شفاف‌سازی

زبان رسمی(formal)

 • Could you please clarify what you would like us to do about [problem]?
 • If I understood you correctly, you would like us to…
 • What exactly do you mean by [word]?
 • Did I hear you correctly when you said that [repeat what you think he/she said]?
 • Could you please clarify when you would like us to finish this?
 • When exactly are you expecting to have this feature?

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • Could you explain what you mean by [word]?
 • In other words, would you like us to…?
 • I didn’t quite get your point about [topic]. Could you be more specific?
 • Could you repeat what you said about [topic]?
 • Could you give us some more details on the [topic]?

ابراز گلایه و نارضایتی

زبان رسمی(formal)

 • I am writing to express my dissatisfaction with… / to complain about…
 • I regret to say that I was not completely satisfied with the room you provided us.
 • We regret to inform you that your payment is considerably overdue.
 • I would like to receive a full refund and compensation for the damages.
 • I am interested to hear how your company can compensate us for the distress we suffered.

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • I’m sorry to say that you’re late with the payments.
 • I hope you won’t mind me saying that the place you’d recommended to us wasn’t as nice as we’d expected…

عذرخواهی کردن

زبان رسمی(formal)

 • We would like to apologize for any inconvenience caused.
 • Please accept our apologies for the delay.
 • Please let us know what we can do to compensate you for the damages caused.
 • We will make sure that this will not happen again in the future.
 • I am afraid I will not be able to attend the conference.
 • We apologize for [what you’re apologizing for].
 • I wish to apologize for… (Verb-ing/noun)
 • I regret any inconvenience caused by…
 • I apologize for the problems you’ve had.
 • Please accept my apologies.
 • Sorry for any inconveniences this situation may have caused.
 • I would like to apologize for (the delay/the inconvenience) …
 • Once again, I apologize for any inconveniences.

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • I’m sorry for the trouble I caused.
 • I apologize for the delay.
 • I promise it won’t happen again
 • I’m sorry, but I can’t make it to the meeting.
 • We are sorry for the delay.
 • I’d like to apologize for making you wait.
 • Sorry to keep you waiting.
 • I’m really sorry, but …
 • Sorry again for …

اشاره به فایل‌های ضمیمه شده در ایمیل

زبان رسمی(formal)

 • I am attaching my CV for your consideration.
 • I am sending you the brochure as an attachment.
 • Please see the statement attached.
 • Please find attached the file you requested.
 • I am afraid I cannot open the file you have sent me.
 • Could you send it again in … format?
 • I am enclosing (attaching) …
 • Please find enclosed (attached) …
 • You will find enclosed (attached)…
 • I’ve attached the [file] for your review.
 • The attached [file] contains …
 • Could you please sign the attached form and send it back to us by [date]?

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • Here’s the [file] we discussed.
 • [File] is attached.
 • Please take a look at the attached [file].
 • Take a look at the [document] I’ve attached to this email.
 • I’ve attached …
 • I’m attaching/sending you the holiday photos.
 • Sorry, but I can’t open it. Can you send it again in … format?

صحبت‌های پایانی

زبان رسمی(formal)

 • If we can be of any further assistance, please let us know.
 • For further details …
 • If you require more information …
 • Thank you for taking this into consideration.
 • We hope you are happy with this arrangement.
 • We look forward to a successful working relationship in the future.
 • We would be (very) pleased to do business with your company.
 • I would be happy to have an opportunity to work with your firm.
 • I look forward to seeing you next week.
 • Looking forward to hearing from you.
 • I would appreciate your reply.
 • I look forward to doing business with you in the future.
 • I enjoyed working with you and look forward to…
 • Thank you once more for your help in this matter.
 • If you require any further information, please let me know.
 • Looking forward to hearing from you,

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • Let me know if you need any help.
 • If I can help in any way, please do not hesitate to contact me.
 • If there’s anything I can do to help you, just drop me a line.
 • Do not hesitate to contact us again at [telephone number/email address] if there’s anything we can help you with.
 • Thank you for your help.
 • I’d love to hear your feedback.
 • Hope to hear from you soon.
 • Thank you for your patience/time/cooperation.
 • I’d appreciate your reply,

تمام کردن ایمیل

زبان رسمی(formal)

 • Yours faithfully, (when you start with Dear Sir/ Madam,)
 • Yours sincerely, (when you start with the name e.g. Dear Ms Collins)
 • Sincerely Yours, (AmE)
 • Sincerely, (AmE)
 • Yours Truly, (AmE)
 • Kind regards,
 • Many thanks,

زبان غیررسمی و صمیمی(informal)

 • Regards,
 • Best regards,
 • With best wishes,
 • Best wishes,
 • Best,
 • All the best,
 • Thanks,
 • Have a great weekend!
 • Have a wonderful day!
 • Have a productive day!
 • Love,
 • Take care,

قواعد و فرمت های نوشتن تاریخ در زبان انگلیسی

یکی دیگر از موارد مهمی که باید در نوشتن ایمیل‌های رسمی رعایت شود، نوشتن تاریخ به فرمت صحیح و رعایت اصول و قواعد گرامری در آن است. در ادامه فرمت‌های صحیح نوشتن تاریخ و نکات تکمیلی مربوط به آن به همراه مثال‌‌های متعدد بیان شده‌است.

نحوه نوشتن سال

اکثر متخصصین دستور زبان معتقد هستند که سال‌ها را باید به صورت عددی بیان کرد (به جز در ابتدای جملات). نویسندگان آمریکایی هنگام استفاده از سال‌هایی بعد از سال 2000، از and استفاده نمی‌کنند، در صورتی که نویسندگان بریتانیایی برخلاف آمریکایی‌ها از این کلمه استفاده می‌کنند (هر دو فرمت صحیح است).

مثال

 • The year 1952 brought the Great gloom, the St. Valentine’s Day murder, and a Plague epidemic.
 • Nineteen fifty-two brought the Great gloom, the St. Valentine’s Day murder, and a Plague epidemic.
 • Much happened in war in Afghanistan in 2011.
 • Two thousand and eleven was a full of incident year in politics.
 • Two thousand eleven was a full of incident year in politics.

نحوه نوشتن ماه و روز

موقع اشاره کردن به یک تاریخ خاص در فرمت ماه-روز، درست این است که به جای اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم و…) از اعداد اصلی یا شمارشی (یک، دو، سه و…) استفاده کنیم. به عنوان مثال:

John was born on July 17.

چالش دیگری که در مورد نوشتن تاریخ وجود دارد این است که در آن از کاما (،) استفاده بکنیم یا خیر.
در فرمت ماه-روز-سال که در آمریکا رایج است، بعد از روز و سال کاما قرار داده می‌شود. ولی در فرمت روز-ماه-سال که در انگلستان و سایر کشورها رواج دارد، هیچموقع از کاما استفاده نمی‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • On July 17th, 1996 John was born.
 • On July 17, 1996, John was born.
 • On 17 July, 1996, John was born.
 • On 17 July 1996 John was born.

استفاده از اعداد ترتیبی، قبل از کلمه of امکان‌پذیر است. همچنین در مواقعی که بدون اشاره به ماه، به یک روز خاص رفرنس می‌دهیم، می‌توان از اعداد ترتیبی استفاده کرد.

مثال:

 • John was born on the 17th of July.
 • John was born on the seventeenth.

نحوه نوشتن تاریخ با استفاده از روزهای هفته

زمانی که از روزهای هفته در جملات استفاده شود، فرمت تاریخ نویسی به صورت زیر در می‌آید:

 • That memorable football match happened on Monday, November 15, 1998!
 • Saturday, June 9, is my first day of work.

نحوه ی به کار بردن قرن در جملات

هنگامی که از قرن‌های کامل در جملات استفاده می‌کنیم، نباید قبل از s از علامت آپوستروف (‘) استفاده کنیم. ( این علامت قبل از s ماکلیت به کار می‌رود نه s جمع).
به عنوان مثال، زمانی که می‌نویسیم 1700s، داریم به تمام سال های قرن هجدهم (از سال 1700 تا 1799 (اشاره می‌کنیم. به همین خاطر آن را به صورت جمع به کار می‌بریم. همچنین می‌توانیم آن را با حروف کوچک به صورت eighteenth century بنویسیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • Men often wore hats in the 1700’s.
 • Men often wore hats in the 1700s.
 • Men often wore hats in the eighteen hundreds.
 • Men often wore hats in the Eighteenth Century.
 • Men often wore hats in the eighteenth century.

نحوه نوشتن تاریخ به صورت عددی

در حالت کلی در ایمیل‌ها و نامه‌های رسمی نباید از فرمت تاریخ به صورت تمام عددی استفاده کنیم. ولی در حالتی خاص مثل زمان‌هایی که رسمیت نامه آنچنان زیاد نیست می‌توان از این فرمت استفاده کرد. بنابراین زمانی که از این فرمت استفاده می‌شود، باید توجه داشت که این فرمت در کشورهای مختلف، متفاوت است. انواع مختلف این فرمت‌ها به صورت زیر است:

 • فرمت آمریکایی: تاریخ سال/روز/ماه
 • بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی: سال/ماه/روز
 • اکثر کشورهای آسیایی: روز/ماه/سال.

نکته: توجه داشته باشید که برخی کشورها بسته به موضوع از ترکیبی از این‌ها استفاده می کنند (برای مثال در کانادا از هر سه فرمت استفاده می‌شود).

معرفی CC و BCC، تفاوت‌ها و موارد استفاده

پس از اتمام کار نگارش ایمیل، حالا نوبت به ارسال آن می‌رسد. قبل از ارسال ایمیل، رعایت برخی تکنیک‌ها خالی از لطف نیست. حتما تا کنون واژه‌های BCC  و  CC به گوشتان خورده است. در این بخش با معرفی مختصر و کاربردی این دو واژه و بیان موارد استفاده آن‌ها، به شما در حرفه‌ای‌تر کردن ایمیل‌های ارسالی خود کمک خواهیم کرد.

منظور از CC چیست؟

زمانی که قصد داریم یک ایمیل را برای چند نفر به صورت همزمان ارسال کنیم، از این قابلیت استفاده می‌نماییم. به این نحو که آدرس ایمیل یک نفر( معمولا دریافت  کننده‌ی اصلی ایمیل) را در باکس To وارد می کنیم و آدرس ایمیل بقیه افراد را در بخش CC که مخفف  Carbon Copy است، وارد می‌نماییم. با این کار یک رو نوشت از ایمیل برای تمام افرادی که در CC اضافه شده‌اند، ارسال خواهد شد. به عنوان مثال کارمندی که از طریق ایمیل با مشتریان شرکت در ارتباط است، هنگام ارسال ایمیل برای مشتری، آدرس ایمیل او را در قسمت To وارد می‌کند و در عین حال چون مدیر شرکت باید در جریان تمامی مکاتبات با مشتریان باشد، ایمیل او را در CC وارد می‌کند تا یک رونوشت از ایمیل علاوه بر گیرنده‌ی اصلی (مشتری)، برای مدیرعامل هم ارسال شود.

در این روش، افرادی که ایمیل را دریافت می‌کنند، نام و آدرس ایمیل سایر گیرندگان را نیز خواهند دید. همچنین اگر پاسخی به ایمیل داده شود، همه آن را می‌بینند.

ما می‌توانیم آدرس تمامی گیرندگان ایمیل را در بخش To وارد نماییم و این کار در عمل هیچ تفاوتی با CC کردن ندارد ولی معمولا در مکاتبات رسمی، فقط مخاطب اصلی را در بخش To وارد کرده و مابقی افرادی که باید از این ایمیل مطلع باشند را CC می‌کنیم.

منظور از BCC چیست؟

BCC یا Blind Carbon Copy، همان کاربرد CC را دارد با این تفاوت که آدرس ایمیل دریافت‌کنندگان، برای یکدیگر قابل مشاهده نیست. همچنین اگر پاسخی به این ایمیل‌ها داده شود، برای سایر دریافت کنندگان قابل مشاهده نیست.

این روش برای رعایت حقوق و حریم خصوصی گیرندگان بسیار مناسب است.

نکات مهم در نوشتن سابجکت (subject) یا موضوع ایمیل

یکی دیگر از نکات مهمی که باید در نوشتن ایمیل و به‌خصوص ایمیل‌های رسمی به آن توجه شود، سابجکت یا موضوع ایمیل است.  نوشتن یک سابجکت خوب برای ایمیل به همان اندازه‌ی متن ایمیل، اهمیت دارد. به‌طوری که در بسیاری از موارد، اگر از نوشتن سابجکت برای ایمیل خودداری کنیم و یا موضوع خوبی برای ایمیل خود انتخاب نکنیم، امکان این‌که دریافت کننده، ایمیل ما را نبیند و یا علاقه‌ای به بازکردن آن نشان ندهد بالا می‌رود. همچنین سابجکت ایمیل، روی نحوه‌ی پاسخ دادن خواننده به ایمیل هم تاثیر به‌سزایی دارد.

 • تعدادی از مهم‌ترین نکاتی که رعایت آن‌ها منجر به نوشتن یک سابجکت خوب برای ایمیل‌های رسمی، غیررسمی و یا تبلیغاتی می‌شود، در زیر آورده شده‌است:
 • از آنجایی که بسیاری از افراد، ابتدا متن ایمیل را می‌نویسند و پس از آن فراموش می‌کنند که برای آن سابجکت هم تعیین کنند، پیشنهاد می‌شود که ابتدا موضوع ایمیل را مشخص کنند. باید بدانید که ایمیل‌های بدون سابجکت معمولا در صندوق ورودی فرد گیرنده، گم می‌شوند.
 • با توجه به محدودیت نمایش کاراکتر در صندوق ورودی به خصوص برای موبایل، موضوع ایمیل باید مختصر باشد وسعی شود که با کلماتی کوتاه و واضح، اصل مطلب بیان شود.
 • در ادامه‌ی موضوع قبلی و از آنجایی که مشخص نیست که چه میزان از متن موضوع از طریق تلفن هوشمند قابل مشاهده است، مهم است که مهمترین اطلاعات در ابتدا قرارداده‌شود.
 • در متن سابجکت از کلمات اضافی مثل سلام و احوال‌پرسی و عباراتی از این دست استفاده نشود. جای این کلمات در متن ایمیل است.
 • موضوع ایمیل را باید به صورت واضح مشخص کرد به نحوی که گیرنده بتواند بدون نیاز به باز کردن، به اهمیت ایمیل پی ببرد. به‌عنوان مثال برای درخواست‌های شغلی، پیشنهاد می‌شود که نام و موقعیت شغلی فرد درخواست‌دهنده در موضوع ایمیل آورده‌شود و یا اگر ایمیل درباره‌ی یک پروژه است، باید نام پروژه در بخش سابجکت نوشته‌شود.
 • موضوع ایمیل‌های خود را طوری تنظیم کنید که بعدا به سادگی بتوانید با یک جستجو آن‌ها را پیدا کنید. پیشنهاد می‌شود که برای این‌کار، از کلمات کلیدی منطقی و دسته‌بندی‌شده استفاده کنید که بعدا جست‌وجوی آن‌ها ساده باشد.
 • اگر ایمیل شما به گونه‌ایست که نیاز است تا گیرنده به آن پاسخ بدهد، بهتر است که در سابجکت آن را بیان کنید. می‌توان با عبارت لطفا پاسخ دهید یا عبارات کوتاه مشابه، این نیاز را عنوان کنید. همچنین تعیین کردن مهلت برای پاسخ به ایمیل، موجب می‌شود که گیرنده با احتمال بیشتری ایمیل را باز کند و به آن پاسخ دهد.
 • اگر شما از طرف شخصی دیگر به گیرنده ایمیل معرفی شده‌اید، حتما نام کامل آن شخص را در سابجکت ایمیل بیاورید. این باعث می‌شود که توجه گیرنده جلب شود و ایمیل را باز کند.
 • اگر از نام شخصی فرد گیرنده و یا نام کمپانی دریافت کننده‌ در موضوع ایمیل استفاده کنید، باعث می‌شود که آن‌ها متوجه شوند که این ایمیل به صورت اختصاصی برای آن‌هاست و ترغیب شوند که ان را باز کنند.