دیکشنری فرانسوی به فارسی بیاموز

 • تلفظ صوتی هر کلمه
 • معنی فارسی
 • مثال در قالب جملات به همراه ترجمه فارسی هر جمله
 • مشخص کردن مذکر و مونث بودن هر کلمه
 • مشخص کردن قابل‌شمارش یا غیرقابل شمارش بودن کلمات و همچنین شکل “جمع” کلمه
 • نمایش نقش هر کلمه در قالب اسم، صفت، فعل و …
 • فلش کارت هر کلمه به شکل فرانسوی به فارسی جهت حذف لغات

دیکشنری فرانسه به فارسی بیاموز (dic.b-amooz)

دیکشنری فرانسوی به فارسی بیاموز

دیکشنری فرانسوی به فارسی

دیکشنری فرانسوی به انگلیسی و بلعکس کالینز

 • ترجمه از فرانسوی به انگلیسی و از انگلیسی به فرانسوی
 • تلفظ صوتی هر کلمه
 • معنی انگلیسی
 • مثال‌های گوناگون در قالب جملات به همراه ترجمه انگلیسی هر جمله
 • مشخص کردن مذکر و مونث بودن هر کلمه
 • مشخص کردن قابل‌شمارش یا غیرقابل شمارش بودن کلمات و همچنین شکل “جمع” کلمه
 • نمایش نقش هر کلمه در قالب اسم، صفت، فعل و …
 • میزان رایج بودن کلمه در زبان فرانسه
 • توضیحات گرامری زبان فرانسه از مبتدی با پیشرفته
 • و امکانات و ابزارهای متنوع دیگر. این سایت امکاناتی برای زبان‌های دیگر نیز دارد.

دیکشنری فرانسوی به انگلیسی کالینز (collinsdictionary)

دیکشنری انگلیسی به فرانسوی کالینز

آموزش گرامر زبان فرانسه کالینز

دیکشنری کالینز

دیکشنری زبان فرانسوی به انگلیسی و بلعکس به همراه آموزش گرامر

دیکشنری فرانسوی به انگلیسی و بلعکس لَغوس

 • ترجمه از فرانسوی به انگلیسی و از انگلیسی به فرانسوی
 • تلفظ صوتی هر کلمه
 • تلفظ کلمه در جمله و پخش صوتی کامل یک جمله
 • مثال‌های گوناگون در قالب جملات به همراه ترجمه انگلیسی هر جمله
 • مشخص کردن مذکر و مونث بودن هر کلمه
 • سینونیم کلمات

دیکشنری فرانسوی به انگلیسی لَغوس (larousse)

دیکشنری لغوس

دیکشنری فرانسوی به انگلیسی به همراه تلفظ کامل جملات

دیکشنری فرانسوی به انگلیسی دیکت

 • ترجمه از فرانسوی به انگلیسی
 • مثال‌های گوناگون در قالب جملات در موقعیت‌های مختلف با مشخص بودن موضوع
 • آموزش گرامر فرانسه
 • آموزش کلمات، جملات رایج، مکالمه و …

دیکشنری فرانسوی به انگلیسی دیکت (dict)

دیکشنری فرانسه به انگلیسی دیکت

دیکشتری فرانسه به انگلیسی به همراه مثال در موقعیت‌های متنوع

دیکشنری صوتی فرانسوی فور وُ

 • تلفظ کلمه به صورت نیتیو
 • تلفظ مثال‌های گوناگون در قالب جملات با صداهای افراد مختلف
 • این سایت تلفظ زبان‌های دیگر را نیز دارد

دیکشنری صوتی فرانسوی فوروو (forvo)

تلفظ کلمات فرانسوی در جمله

دیکشنری صوتی فرانسوی با تلفظ جملات توسط افراد نیتو متنوع

دیکشنری صرف افعال در زمان‌های مختلف لینگوآسرب

 • معرفی مصدر فعل‌های پرکاربرد فرانسوی
 • صرف افعال در زمان حال، گذشته، آینده و … به همراه ضمایر آن‌ها
 • معین کردن Past Participle ، Present Participle و … مخصوص هر فعل
 • مشخص بودن افعال با قاعده و بی‌قاعده
 • تلفظ افعال به همراه ضمایر آن‌ها
 • کویزهای گوناگون جهت یادگیری افعال
 • به غیر از فرانسوی چند زبان دیگر هم پشتیبانی می‌کند
 • و …

دیکشنری صرف افعال linguasorb

علائم اختصاری در دیکشنری فرانسوی

در دیکشنری ممکن است جلو کلمات به اختصار و یا کلمه کامل نقش کلمه نوشته شده باشد. برخی از این کلمات اختصاری را در لیست زیر می‌بینید:

اسم = n. = nom

صفت = adj. = adjectif

مذکر = m. = masculin

مونث = f. = féminin

اسم مذکر = n.m. = nom masculin

اسم مونث = n. f. = nom féminin

فعل = v.= verbe

اسم جمع = n.pl. = nom pluriel

قید = adv. = adverbe

هم معنا، مترادف = syn.=synonyme

متضاد = contr. = contraire

عامیانه، خودمونی = fam.= familier

ادبی = litt. = littér.= littéraire

مبتذل، جلف = vulg.= vulgaire