الفبای زبان فرانسه مانند زبان انگلیسی دقیقا ۲۶ حرف دارد. به لحاظ نوشتاری و ظاهر الفبای فرانسه شبیه الفبای انگلیسی است اما در تلفظ برخی حروف با هم متفاوت می‌باشند. الفبای فرانسه نیز مانند الفبای انگلیسی دارای حروف بزرگ و کوچک است.

  • یکی از کاربردهای دانستن الفبای زبان فرانسه، خواندن صحیحی واژه‌های اختصاری مانند CD، SMS و … است.
  • در کنار این 26 حرف الفبا، 5 اکسانت (accent) روی 6 حرف از زبان فرانسه نیز داریم. همچنین 2 لیگچر (Ligature) یا حرف ترکیبی نیز شامل می‌شود. (توضیحات این بخش کمی جلوتر داده می‌شود)

در این ویدئو 26 حرف الفبای زبان فرانسه را از زبان یک نیتیو فرانسوی بشنوید:

صوت تلفظ الفبای فرانسه توسط نیتو فرانسوی زبان:

هم‌زمان که حروف زبان فرانسه را مشاهده می‌کنید، می‌توانید در این قسمت فایل صوتی آن را نیز گوش دهید و چندین بار تکرار کنید.

ویدئوی دیگر تلفظ درست الفبای زبان فرانسه به همراه مثال از کلمات گوناگون:

حروف صدادار (مصوت) الفبای فرانسه

در تعریف، حروف صدادار (Voyelles) را می‌توان شیوه‌های عبور دادن هوا از حنجره دانست. حروف صدادار می‌توانند در شرایط متفاوت صداهای متفاوتی داشته باشند. تعداد آواهای صدادار زبان فرانسه به مراتب بیشتر از 6 صدا است.

6 حرف صدادار در زبان فرانسه عبارتند از:

A , a – E , e – I , i – O , o – U , u – Y , y

حروف صدادار (Voyelles)

این 6 حرف صدادار در زبان فرانسه است و سایر حروف، بی‌صدا محسوب می‌شوند

حروف بی صدا (صامت) الفبای فرانسه

در تعریف، حروف بی‌صدا (Consonnes) شیوه‌های متوقف کردن صدا یا شکل دادن به صداها هستند که معمولا در داخل دهان توسط زبان، دندان، لب و … انجام می‌شوند. حروف بی‌صدا به تنهایی صدا ندارند و معمولا در کنار یک حرف صدادار است که صدا تولید می‌کنند. درواقع تا هوایی از حنجره خارج نشود صدایی خارج نمی‌شود.

به غیر از 6 حرف صدادار، باقی 20 حروف زبان فرانسه بی‌صدا هستند.

معرفی ویدئوهای آموزش الفبای فرانسه

یوتیوب آموزش تلفظ در زبان فرانسه >> مدرس: سحر والایی، کانال learn & enjoy:

جلسه اول ویدئوی الفبای زبان فرانسه