ضمیر شخصی کلمه‌ای است که در جمله، جایگزین اسم خاص می شود، یا برای اینکه دوباره آن اسم تکرار نشود یا برای اینکه جمله کوتاه‌تر شود. زبان فرانسوی انواع مختلف ضمیر دارد مانند ضمیر فاعلی، تاکیدی و …

در زبان انگلیسی ضمایر فاعلی مانند I, you, he/she, they و … و ضمایر مفعولی مانند me, them, him و … هستند. کاربرد ضمایر در زبان فرانسه شبیه کاربرد آن‌ها در زبان انگلیسی است. آن‌ها کلمات کوچکی هستند که به جای اشخاص، مکان‌ها، اشیا و عبارات یک جمله قرار می‌گیرند.

2 نوع ضمیر اصلی در زبان فرانسه وجود دارد و هر دو نوع انواع مختلفی دارند:

 1. ضمایر شخصی
  فاعلی، انعکاسی، مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم، حرف اضافه‌ای
 2. ضمایر غیرشخصی
  قیدی، اشاره‌ای، فاعلی، اشاره‌ای نامعین، نامعین، پرسشی،منفی، مضاف الیهی، موصولی، موصولی نامعین

ضمایر شخصی فاعلی

این ضمایر به فاعل جمله اشاره می کنند. ”من“، ”تو“، ”او” یا ”او” چند نمونه از این ضمایر هستند. با ضمایر فاعلی می‌توان یک جمله را شروع کرد. بعد این ضمایر فعل می‌آید.

جدول ضمایر فاعلی

جدول ضمایر فاعلی زبان فرانسه به همراه معادل انگلیسی و فارسی

نکات

 • اگر با فردی صحبت می‌کنید که او را به خوبی می‌شناسید، مانند دوست و فامیل، یک جوان یا نوجوان، از tu استفاده کنید. اما اگر با فردی که گفتگو می‌کنید به خوبی آشنا نیستید، مانند معلم، رئیس یا یک غریبه، از vous استفاده کنید.
  اگر شک داشتید که از کدام یک استفاده کنید، بهتر است از vous استفاده کنید تا خیال‌تان راحت باشد به کسی توهین نمی‌شود.
 • در زبان انگلیسی به طور کلی برای اشاره به اشیا به چیزهایی مانند میز، کتاب، ماشین و … از “it” استفاده می‌کنیم و برای اشاره به انسان‌ها از he و she استفاده می‌کنیم.
  اما در زبان فرانسه از il و “elle” هم برای انسان‌ها هم اشیا و هم حیوانات استفاده می‌کنیم. il برای انسان‌ها، اشیا و حیوانات مذکر و elle برای انسان‌ها، اشیا و حیوانات مونث استفاده می‌شود.

مثال:

Il est déjà parti. >> He’s already left.
Elle est actrice. >> She’s an actress.
Il mord, ton chien? >> Does your dog bite?
Prends cette chaise. Elle est plus confortable. >> Take this chair. It’s more comfortable.

 • il همچنین برای درباره آب و هوا، ساعت و … نیز استفاده می شود. اغلب به همان روشی که برخی از عبارات انگلیسی از “it” استفاده می‌شود.

مثال:

Il est pleut. >> It’s raining.
Il est deux heures. >> It’s two o’clock.

معرفی ویدئوهای آموزش ضمایر فاعلی و افعال مرتبط

یوتیوب آموزش ضمایر فاعلی در زبان فرانسه >> مدرس: مصطفی شالچی:

ویدئوی آمورش ابتدایی ضمایر فاعلی