مثل همه زبان‌ها در زبان فرانسه نیز هر سال دوازده ماه دارد. برخلاف انگلیسی، ماه‌ها در زبان فرانسه با حروف بزرگ نوشته نمی‌شوند. ماه‌ها در انگلیسی و فرانسوی شباهت زیادی دارند. در برخی موارد تنها تفاوت آن‌ها در ۲ حرف آخر است.

ماه های انگلیسی و ماه های فرانسوی

کلمه mois در زبان فرانسه به معنای ماه است. در حالت جمع و مفرد، این کلمه تغییری نمی‌کند و در همه حال mois است. حالت‌های مفرد، جمع، معرفه و نکره mois به شکل زیر است:

mois /mwa/
le mois
un mois
les mois

تمام ماه‌ها به شکل مذکر هستند. به ترتیب ماه‌ها به همراه حرف تعیین معرفه (معین) به شکل زیر است:

le janvier, le février, le mars, l’avril, le mai, le juin, le juillet, l’août, le septembre, l’octobre, le novembre, le décembre

ماه‌ها به فارسی ماه‌ها به انگلیسی تلفظ ماه‌ها به فرانسه
ژانویه January /ʒɑ̃vje/ janvier
فوریه February /fevʀije/ février
مارس March /maʀs/ mars
اپریل April /avʀil/ avril
مه (می) May /mɛ/ mai
ژوئن June /ʒɥɛ̃/ juin
ژوئیه July /ʒɥijɛ/ juillet
اوت August /u(t)/ août
سپتامبر September /sɛptɑ̃bʀ/ septembre
اکتوبر October /ɔktɔbʀ/ octobre
نوامبر November /nɔvɑ̃bʀ/ novembre
دسامبر December /desɑ̃bʀ/ décembre

فایل صوتی تلفظ ماه ها به زبان فرانسه

فصل ها به زبان فرانسه

مثال های متنوع از ماه ها در زبان فرانسه

1- J’aime beaucoup le premier janvier

2- On fait toujours du ski en février.

3- Mon père viendra à Paris au mois de mars.

4- Le mois d’avril a 30 jours.

5- J’aime Paris au mois de mai.

6- La prochaine commission aura lieu en juin.

7- Le 14 Juillet est la fête nationale française.

8- Le mois d’août a 31 jours.

9- Je suis né le 11 septembre 1989.

10- .Le mois d’octobre, c’est le mois de la rentrée scolaire dans certains pays.

11- Le premier novembre est la fête de la Toussaint en France.

12- Le 25 décembre, c’est le jour de Noël.

معانی فارسی مثال‌ها

1- من اول ژانویه را خیلی دوست دارم.
2- ما همیشه در ماه فوریه اسکی می‌کنیم.
3- پدرم در ماه مارس به پاریس خواهد آمد.
4- ماه آوریل سی روز است.
5- من پاریس را در ماه مه دوست دارم.
6- کمیسیون بعدی در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.
7- 14 ژوئیه روز ملی فرانسه است.
8- ماه اوت 31 روز است.
9- من در 11 سپتامبر 1989 متولد شده ام.
10- ماه اکتبر، ماه بازگشایی مدارس در بعضی کشورهاست.
11- اول نوامبر، روز “توسن” [روز زیارت اهل قبور] در فرانسه است.
12- 25 دسامبر، روز کریسمس است.