فعل être (ɛtʀ) به معنی بودن است. مانند انگلیسی am, is, are و … فعل être یکی از پرکاربردترین افعال زبان فرانسه است و باید نحوه صرف آن را به خوبی یاد گرفت. از طریق این فعل می‌توان جملات ساده‌ای ساخت و خود را معرفی کرد.

صرف فعل être

صرف فعل être در یک نگاه

در جدول صرف افعال به همراه منفی آن‌ها را ملاحظه می‌کنید.

ضمایر فاعلی به همراه صرف فعل بودن

حالت مثبت و منفی صرف فعل بودن

در یک نگاه

je suis /ʒə sɥi/ >> I am
tu es /ty ɛ/ >> you are
il est /il ɛ/ >> he is
elle est /ɛl ɛ/ >> she is
nous sommes /nu sɔm/ >> we are
vous êtes /vu zɛt/ >> you are
ils sont /il sɔ̃/ >> they are
elles sont /ɛl sɔ̃/ >> they are

نکات

 • در تلفظ il est و elle est تک‌تک کلمه‌ها را تلفظ نمی‌کنیم و دو کلمه را به هم می‌چسبانیم و با هم تلفظ می‌کنیم. (ایلِ و اِلِ)
 • vous êtes به معنای شما هستید را با نیز با هم تلفظ می‌کنیم. در اینجا s به فعلی خورده است که اول آن حرف صدادار است، بنابراین صدای “ز” ایجاد می‌شود. این صدای “ز” برای کلمه دوم است نه کلمه اول. یعنی نمی‌گوییم “ووز اِت” بلکه می‌گوییم “ووزِت”.
 • اگر چند آقا بودند “آن‌‌ها” مذکر بود از ils ، اگر چند خانم بودند “آن‌ها”  مونث بود از elles  و اگر تعدادی آقا و خانم بودند برای استفاده از “آن‌ها” از حالت مذکر استفاده می‌شود. درواقع حالت خنثی در زبان فرانسه معمولا مذکر است.
 • به صورت کلی برای منفی کردن هر فعلی کافی است دو نشانه ne … pas را دو طرف آن بگذاریم.
 • در حالت منفی ne … pas ، اگر ne به فعلی بخورد که اول حرف آن صدادار باشد، ne تبدیل می‌شود به n’ . مثلا در Je ne suis pas چون بعد از ne فعلی که آمده با حرف بی‌صدا شروع شده و تغییری ایجاد نمی‌شود اما برای منفی کردن tu es چون ne به اول حرف صدادار es می‌خورد شکل آن تغییر می‌کند و می‌شود tu n’es pas . درواقع می‌توان گفت نشانه منفی‌ساز تا حدی با فعل ترکیب می‌شود.
  Il n’est pas Nathan
 • نشانه منفی‌ساز صرف نمی‌شود. پس بدون توجه به نوع صرف فعل همیشه می‌توان از آن به یک صورت ثابت استفاده کرد.
 • در گفتگوهای محاوره گاهی اوقات می‌بینیم که ne را در حالت منفی حذف کرده‌اند.
  مثال:
  je suis professeur de français. >>je ne suis pas professeur de français
  به این حالت در می‌آید:
  je suis pas professeur de français
 • دقت کنید در صرف سوم شخص جمع être را با avoir اشتباه نگیرید:
  être: ils sont, elles sont
  avoir: ils ont, elles ont
  در تلفط être اس اول sont صدای “س” دارد و در avoir حرف s وقتی به o رسیده اینجا صدا “ز” تولید می‌کند.
 • کاربردهای être عبارتند از: معرفی و دیگران، معرفی شغل خود و دیگران، معرفی ملیت، صحبت درباره خصوصیات خود، مثلا نسبت دادن صفتی به خود یا دیگران

مثال‌های گوناگون از فعل être

 • Je sous Honi Saeedi   من هانی سعیدی هستم
 • Je suis professeur de français   من معلم زبان فرانسه هستم
 • je suis étudiant   من دانشجو هستم
 • je suis iranien.   من (آقا) ایرانی هستم
 • je suis iranienne   من (خانم) ایرانی هستم
 • Tom cruise est un acteur.   تام کروز یک بازیگر است
 • Jennifer Lawrence est une actrice.   جنیفر لورنس یک بازیگر است
 • Je ne suis pas Erika.   من اریکا نیستم
 • Il est afghan.   او (آقا) افغانی است
 • Elle est afghane.   او (خانم) افغانی است
 • Il est grand.  او (آقا) قد بلند است
 • Elle est grande.  او (خانم) قد بلند است

معرفی ویدئوهای آموزش صرف افعال بودن

یوتیوب آموزش ضمایر فاعلی در زبان فرانسه >> مدرس: مصطفی شالچی:

ویدئوی آمورش ابتدایی ضمایر فاعلی