عبارت impersonnel یا غیرشخصی به چیز خاصی اشاره ندارد.

عبارت Il y a به معنای وجود دارد

این عبارت impersonnel یا غیرشخصی است یعنی صرف نمی‌شود و فقط همین یک صیغه را دارد و معنای آن وجود داشتن (There is) است.

بعد از Il y a حرف تعریف نامشخص (un , une , des) و یک اسم استفاده می‌کنیم.

در این‌جا il همیشه il است و شامل je, tu, elle و سایر ضمایر نمی‌شود و همیشه همین شکلی می‌ماند و از دسته‌ی avoir محسوب می‌شود.

مشاهده درس‌نامه avoir

بعد از “وجود دارد” اسم می‌آید و صفت نمی‌آید. مثلا هیچ موقع نمی‌گوییم “باهوش وجود دارد”. مثلا می‌گوییم یک میز وجود دارد. یک لیوان وجود دارد.

مثال:

Il y a une voiture.    یک ماشین وجود دارد

Il y a un parc.   یک پارک وجود دارد

Il y a des étudiants.   there are students.

Il y a des gens.

Il y a un restaurant dans mon quartier.

Il y a une tour.

حالت منفی Il y a

به معنای چیزی وجود ندارد. ساختار منفی به شکل زیر است:

Il n’y a pas.

در حالت منفی تمام حروف نکره به de تبدیل می‌شوند.

مثال:

Il y a un hôtel. >> Il n’y a pas d’hôtel.

Il y a une maison. >> Il n’y a pas de maison.

Il y a des étudiants dans la classe. >> Il n’y a pas d’étudiants dans la classe.

عبارت c’est در زبان فرانسه

از دسته être است به معنای تقریبا “این هست”.

کاربردهای c’est

  • برای معرفی کردن کسی یا چیزی
  • برای نظر دادن راجع به چیزی

مثال:

Qu’est-ce que c’est ?   این چیه؟ (اصلا نمی‌دانم چیزی)
C’est une table.   این یک میز است

فرق c’est با il est و elle est چیست؟

وقتی از il, elle استفاده کردیم ما از ضمیر استفاده کردیم به معنای”. اگر قبلاً درباره آن آدم حرف نزده باشیم نمی‌توانیم از il, elle استفاده کنیم.

اما c’est برای کسی یا چیزی که قبلاً از آن اطلاعی نداریم و اولین بار است که معرفی می‌شود.

بنابراین در ابتدا اگر معرفی می‌کنیم از c’est استفاده می‌کنیم و در دفعات بعدی می‌توان از il, elle استفاده کرد.

مثال:

C’est un étudiant. Il est intelligent. Il est grand. Il est blond.

مثال از کامنت دادن:

– Ce film c’est intéressant.
– C’est beau.

– بعد از c’est ما همیشه از صفت مذکر استفاده می‌کنیم. چون c’est درواقع impersonnel است و به جنسیت اشاره ندارد. از طرفی وقتی جایی خنثی است ترجیح این است که از مذکر استفاده شود.