فعل گذشته ترکیب‌شده (passé composé)

این‌جا passé به معنای گذشته و composé به معنای ترکیب‌شده می‌باشد. دلیل این اسم‌گذاری برای ترکیبی بودن این ساختار است، یعنی به شکل زیر:

avoir/être + participe passé

ساختار فعل گذشته ترکیب‌شده

نحوه صرف فعل avoir
نحوه صرف فعل être

برای این‌که فعلی را در  passé composé صرف کنیم نیاز داریم بدانیم که با être  صرف می‌شود یا avoir و هم‌چنین بدانیم شکل participe passé آن چه شکلی است.

از کجا بفهمیم چه زمانی در این ساختار از être و چه زمانی از avoir استفاده کنیم؟

être

  • هر موقع این ۱۸ فعل را داشتیم از être استفاده می‌کنیم. این ۱۸ فعل ثابت هستند و باید در حافظه حفظ شوند و به آن ها فعل های حرکتی گفته می شود.

naître (به دنیا آمدن)
aller (رفتن)
monter (بالا رفتن)
arriver (رسیدن)
venir (آمدن)
entrer (وارد شدن)
passer (عبور کردن، رفتن)
rester (ماندن)
partir (عازم شدن)
sortir (خارج شدن)
descendre (پایین آمدن)
tomber (افتادن)
mourir (مردن)
devenir (شدن)
retourner (بازگشتن)
décéder (مردن)
rentrer (برگشتن)
intervenir (دخالت کردن)

avoir

به غیر از موارد محدود فوق‌الذکر، اکثر فعل‌ها با avoir صرف می‌شوند.

توضیح درباره Participe passé

گذشته ترکیبی