مطالب توسط مهدی سعیدی

چند راه برای کمک به هم نوع خود

این روزها در کلان‌شهرها و شهرهای شلوغ سر همه حسابی شلوغ است و همه به نوعی همیشه عجله دارند. این موضوع را می‌توان از نوع رانندگی‌های عجوله فهمید. از گپ و گفت با مردم، نگاه به زندگی خود و دیگران و کلی دلیل دیگه می‌شود فهمید که همه عجله دارند و فقط حواس‌شان به خودشان […]